Довідник правозахисних організацій

Місія ЛПА: розвивати свідому участь громадян в суспільному житті шляхом проведення правозахисних, освітніх  та інформаційних заходів. Статутна мета ЛПА: провадження культурної, освітньої та наукової діяльності для утвердження принципів правової держави та громадянського суспільства, забезпечення прав та інтересів громадян та їх об'єднань. Цінності. ЛПА  діє, базуючись на таких організаційних цінностях, як активність заради ствердження людської гідності, прав людини та...